PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021

Třídní schůzky proběhnou prostřednictvím emailové korespondence (stejně jako v 1.čtvrtletí) od 14. 1. 2021. Třídní učitel rozešle zákonným zástupcům a zletilým žákům hodnocení chování a prospěchu z jednotlivých předmětů na základě podkladů od jednotlivých vyučujících.

ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo na 734876483.

 
 
Gymnázium bratří Čapků

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu
A
A
A

Seminář "Najděte klíč ke svému potenciálu"

Vloženo: 13.12.2019 | Autor: Celko | Zobrazeno: 212x
Dne 4. 12. 2019 proběhl, v rámci spolupráce s CEVRO INSTITUTEM – vysokou školou práva, ekonomie, mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií, seminář Ing. Marka Pavlíka na téma ,,Najděte klíč ke svému potenciálu“. Na semináři, kterého se zúčastnili žáci nástavbového studia oboru Podnikání, přednášející představil velmi užitečné poznatky z oblasti pozitivní psychologie, které člověku mohou pomoci v jeho rozvoji a sebepoznání a přispět k tomu, aby byl v životě nejen úspěšný, ale i šťastný. Účastníkům semináře byly prezentovány metody – jak zjistit potenciál člověka, v čem lidé chybují při plánování svých aktivit apod. Prostřednictvím vyhodnocených dotazníků měli jednotliví žáci možnost poznat, do které z typologií lidí patří, jaká je jejich týmová role a kam by mělo směřovat jejich úsilí, aby byli úspěšní ve své profesní dráze a zároveň žili šťastný osobní život. Seminář byl veden velmi poutavou formou založenou na aktivní spolupráci s jeho účastníky, jeho cílem bylo předat informace nad rámec výuky a umožnit žákům zapojit se do diskuse, jejímž smyslem není někomu něco vštěpovat, nýbrž jej nutit k přemýšlení. Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům, proběhne seminář i v dalších třídách.