PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021

Třídní schůzky proběhnou prostřednictvím emailové korespondence (stejně jako v 1.čtvrtletí) od 14. 1. 2021. Třídní učitel rozešle zákonným zástupcům a zletilým žákům hodnocení chování a prospěchu z jednotlivých předmětů na základě podkladů od jednotlivých vyučujících.

ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo na 734876483.

 
 
Gymnázium bratří Čapků

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu
A
A
A

Školení první pomoci

Vloženo: 11.2.2019 | Autor: Celko | Zobrazeno: 412x
Během posledního lednového a prvního únorového týdne probíhalo pro všechny třídy gymnázia i SOU školení první pomoci. Žáci si nacvičili správný postup volání záchranné zdravotnické služby, správný postup při poskytování první pomoci člověku v bezvědomí - resuscitace (uvolnění dýchací cest, nepřímá srdeční masáž), dále trénovali ošetření závažného krvácení - správnou aplikaci tlakového obvazu – to vše samozřejmě s důrazem na vlastní bezpečí (vyhodnocení rizik, použití gumových rukavic…) Dále byly probírány další život ohrožující stavy jako tonutí, otrava CO, dušení, infarkt a cévní mozková příhoda – žáci se učili rozpoznat jejich příznaky i poskytnout v těchto případech první pomoc. Školení probíhalo zážitkovou formou i formou diskuze a doufejme, že si získané vědomosti i praktické dovednosti uchovají pro případ nutnosti je v praxi použít.