PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021

Třídní schůzky proběhnou prostřednictvím emailové korespondence (stejně jako v 1.čtvrtletí) od 14. 1. 2021. Třídní učitel rozešle zákonným zástupcům a zletilým žákům hodnocení chování a prospěchu z jednotlivých předmětů na základě podkladů od jednotlivých vyučujících.

ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo na 734876483.

 
 
Gymnázium bratří Čapků

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu
A
A
A

Maturitní zkouška - Obchodník

Vloženo: 1.9.2019 | Autor: brand | Zobrazeno: 298x

Maturitní okruhy - Obchodní provoz
Maturitní okruhy - Ekonomika

Praktická maturitní zkouška

 

Zkušební komise

 

Zkušební předměty společné části MZ

Povinné:
1. Český jazyk a literatura  /ČJL/   -  didaktický test, písemná práce, ústní zkouška
Volitelné:
2. Cizí jazyk /AJ, NJ/                      - didaktický test, písemná práce, ústní zkouška
    Matematika  /M/                         -  didaktický test
Nepovinné:
1. Cizí jazyk  /AJ, NJ/
2. Matematika /M/
Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.
Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.  

Zkušební předměty profilové části MZ
Povinné:
1. Teoretická zkouška z odborného předmětu - Obchodní provoz /ústní  souborná zkouška /
    - obsahuje učivo z předmětů:       Zbožíznalství
                                                         Obchodní provoz
2.Teoretická zkouška z odborného předmětu -  Ekonomika  /ústní souborná zkouška /
   - obsahuje učivo z předmětů:        Ekonomika
                                                          Management
                                                          Právní nauka
 
3.Praktická zkouška z odborných předmětů  -  Účetnictví  /písemná forma +PC/
   - obsahuje učivo z předmětů :       Účetnictví
                                                          Zbožíznalství              
                                                          Marketing

                                                          Písemná elektronická komunikace v AJ  
Nepovinné:
1.          Marketing/management     ( ústní zkouška)
2.          Cizí jazyk (AJ, NJ)             (ústní zkouška)

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.
Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.