PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021

Třídní schůzky proběhnou prostřednictvím emailové korespondence (stejně jako v 1.čtvrtletí) od 14. 1. 2021. Třídní učitel rozešle zákonným zástupcům a zletilým žákům hodnocení chování a prospěchu z jednotlivých předmětů na základě podkladů od jednotlivých vyučujících.

ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo na 734876483.

 
 
Gymnázium bratří Čapků

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu
A
A
A

Projekty

Vloženo: 23.4.2019 | Autor: brand | Zobrazeno: 4136x

GBČ PČS SOU Šablony II z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

V naší škole je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 realizován projekt s názvem „GBČ PČS SOU Šablony II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0013970 financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na personální podporu v podobě školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou žáci, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci střední školy.

 

Výzva 28 z Operačního programu Praha - pól růstu

Od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2020 je Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. realizátorem projektu "Společně si rozumíme GBČ PČS SOU" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001270, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

 

Celková výše podpory činí 941 869 Kč.

 

Realizované projekty

Odborná stáž v Anglii

Komunitně osvětové setkání

 

Šablony pro SŠ a VOŠ I z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem GBČ PČS SOU Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0005511. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, výchova podnikavosti a projektová výuka a stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

HAIR

Chance 4 Children

Let´s meet under the Spots

 

 

Jeden svět na školách

Projekt Comenius 

Projekt Planeta Země 3000 

Studenti čtou a píší noviny 

Think Big School