PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021

Třídní schůzky proběhnou prostřednictvím emailové korespondence (stejně jako v 1.čtvrtletí) od 14. 1. 2021. Třídní učitel rozešle zákonným zástupcům a zletilým žákům hodnocení chování a prospěchu z jednotlivých předmětů na základě podkladů od jednotlivých vyučujících.

ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo na 734876483.

 
 
Gymnázium bratří Čapků

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu
A
A
A

Odporná praxe žáků nástavbového studia

Vloženo: 26.3.2019 | Autor: brand | Zobrazeno: 1453x

Příkaz ředitelky školy k odborné praxi oboru podnikání

Příkaz ředitelky školy k odborné praxi oboru vlasová kosmetika

 

V I. ročníku nástavbového studia žáci absolvují odbornou praxi ve zvoleném oboru/ instituci – dle svého zájmu, což jim umožní získat reálnou představu o konkrétní profesi.

 

Hlavním cílem odborných praxí je umožnit žákům nástavbového studia setkat se s požadavky, nároky a možnostmi reálného pracovního prostředí v oborech jejich zájmu. Odborná praxe by měla posílit sociální a pracovní kompetence a usnadnit tak žákům výběr vysoké školy nebo dalšího pomaturitního vzdělávání a následně vstup na pracovní trh. Rozvíjí sebepoznání, sebereflexi, samostatnost, podporuje motivaci k učení a komunikační dovednosti. Odborná praxe by tedy měla eliminovat zkreslené nebo neúplné představy o oboru jejich zájmu, kdy v současné době není výjimkou, že studenti vysokých škol po roce studium ukončují s argumenty, že od oboru čekali něco jiného, což je na škodu nejen samotným studentům, ale i společnosti jako celku.

 

Podporujeme rozvoj žáků činnostmi v reálných pracovních situacích a zdůrazňujeme význam školního i mimoškolního vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Rozvíjíme kontakty s odborníky z praxe, kteří žákům umožní získat představu o reálném pracovním prostředí, činnostech a možnostech praktického uplatnění znalostí a dovedností získaných ve škole včetně komunikace a týmové spolupráce při řešení problémů.

 

Naši žáci absolvují odbornou praxi například:

 

obor podnikání

  • ekonomický úsek firem
  • účetní společnosti
  • úřady

 

obor vlasová kosmetika

  • kadeřnické salony

 

Žáci si odbornou praxi vybírají samostatně nebo s dopomocí školy a kariérového poradce vždy v oboru dle svého zájmu nebo budoucího profesního zaměření. Praxe je povinná, s pracovištěm je uzavřen smluvní vztah a na každého žáka pracoviště zpracovává hodnocení o jeho pracovním přístupu.

 

Odborná praxe přispívá k poznání vlastních priorit a hodnot, silných a slabých stránek, orientaci ve vlastních schopnostech, znalostech, dovednostech, umožňuje odhadnout své možnosti a preference a následně zvolit adekvátní obor dalšího studia či profese.