PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021

Třídní schůzky proběhnou prostřednictvím emailové korespondence (stejně jako v 1.čtvrtletí) od 14. 1. 2021. Třídní učitel rozešle zákonným zástupcům a zletilým žákům hodnocení chování a prospěchu z jednotlivých předmětů na základě podkladů od jednotlivých vyučujících.

ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo na 734876483.

 
 
Gymnázium bratří Čapků

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu
A
A
A

Prevence sociálně-patologických jevů

Vloženo: 21.9.2016 | Autor: brand | Zobrazeno: 4701x

„Dobrý učitel chrání žáky i před svým vlastním vlivem.“ (Bruce Lee)

 

Školní prostředí považujeme za jednu z klíčových věcí, proto se snažíme o to, aby se v naší škole cítili dobře a bezpečně především naši žáci a jejich rodiče, ale i pedagogové a zaměstnanci školy. Prevence je dle nás jedním z nejdůležitějších a nejefektivnějších nástrojů, jakým příznivého školního prostředí dosáhnout. Zásadním předpokladem pro úspěch je aktivní spolupráce vedení školy, poradenského týmu, žáků, rodičů a široké veřejnosti s využitím kombinace nejrůznějších preventivních metod.

Za realizací úspěšné prevence tedy stojí všichni výše jmenovaní pod vedením školního poradenského týmu.

 

Školní poradenský tým:

Mgr. Kateřina Synková – školní psycholog.

Mgr. Pavla Krásová – školní metodik prevence

 

Důležité dokumenty:

Minimální preventivní program (pro rok 2017/2018 je minimální preventivní program zaměřen na prevenci návykových látek a závislostního chování)

Deník metodika prevence (podívejte se které preventivní programy a akce jsme podstoupili ve školním roce 2016/2017)

 

Užitečné odkazy: 

Schránka důvěry GBČ/PČSSOU

Proxima sociale – terénní sociální služba Prahy 15

První pomoc 

Desatero bezpečného internetu

Kuřácká kalkulačka

Kalorické tabulky

Společnost pro plánování rodiny

Sananim

Revolution train

Mammahelp 

Liga proti rakovině 

Linka důvěry