PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
PÁTEK 12.10.
10.10.2018

1.TL, 2.TS, 3.TL - Pragoligna Praha Letňany Výstaviště
sraz: 9:30 u pokladen
doprovod: Krkoška, Spáčil
vstupné: 50 Kč

PÁTEK 5.10.
4.10.2018

2.CS - FOR GASTRO Letňany
sraz: 9:30 metro Letňany
doprovod: Hemmerová

ÚTERÝ 11.9.2018
7.9.2018

Školení Schwarzkopf: - na praxi (Milánská)
2.KS + 3.KL + 4.V – 9:00 – 15:00

PONDĚLÍ 10.9.2018
7.9.2018

Školení Schwarzkopf: - ve škole (Trhanovské nám.)
1.KL + 3.KL – 9:00 – 10:30 – uč.6 (dále výuka dle rozvrhu)
2.KS + 4.V + 5.V – 10:30 – 12:00 – uč.6 (dále výuka dle rozvrhu)

Dny Prahy 15
5.9.2018
12. 9. 2018 od 14:00 - 18:00 se koná Happening v rámci Dnů Prahy 15. Vyzkoušejte si streetart, grafity, nebo parkour zcela zdarma. Více informací na našem FB nebo na stránkách Městské části Prahy 15.
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 - PONDĚLÍ 3.9.2018
16.8.2018

9:00 hodin 1.ročníky SOU

(po hodině s třídním učitelem si 1.KL a 1.ML odvedou mistři OV na pracoviště - zahájení, základní informace)

10:00 hodin 2.ročníky SOU

11:00 hodin 3.ročníky SOU a nástavbové studium

Doklasifikace 2. pololetí 2017/2018
29.6.2018

Pro žáky, kteří nebyli z nějakého předmětu hodnoceni, vyvstává povinnosti si klasifikaci dokončit v náhradním termínu.

Dle školského zákona 561/2004 Sb. § 69 žák, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen z některého z předmětů, musí vykonat zkoušku v náhradním termínu, který byl ředitelkou školy stanoven od 27. – 31. 8 2018. Žák, který se v tomto termínu nedostaví k vykonání náhradní zkoušky a řádně se neomluví, neprospěl.

Informace o termínech a požadavcích na doplnění klasifikace získává žák prostřednictvím EduPage od konkrétního vyučujícího. V případě absence informací ohledně doplnění klasifikace se obracejte na třídní učitele, nebo na vedení školy.

 
 
Gymnázium bratří Čapků

 
 
Fotogalerie

 

 
 
Pracovní veletrh Profesia days

 

Brigády pro studenty:

 

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem GBČ PČS SOU Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0005511. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, výchova podnikavosti a projektová výuka a stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Získali jsme druhé místo v soutěži SOLLERTIA 2018

Vloženo: 26.4.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 218x
Tak jako každý rok i letos proběhlo v Praze v rámci soutěže SOLLERTIA finále soutěže v kadeřnických dovednostech. Cílem této akce je podpora odborného vzdělávání a zájmu žáků o řemeslné profese a v neposlední řadě rozvoj spolupráce škol s odborníky z praxe. Celkem se do soutěže přihlásily 4 pražské školy, které připravují budoucí kadeřníky. Účastníky finále byli vítězové školních škol. Soutěž měla prověřit komplexní kadeřnické znalosti a dovednosti soutěžících. Žáci si museli důkladně prakticky nacvičit tři druhy účesů a být schopni jeden z nich, který bude na začátku soutěže vylosován, provést na živém modelu. Dalšími dovednostmi, které měli prokázat, bylo zhotovení nákresu účesu, jeho styling a prezentace práce před odbornou porotou. Naši školu v soutěži úspěšně reprezentovala YANA DEM`YAN a podařilo se jí druhým místem navázat na úspěchy z předchozích ročníků Sollertie. Vylosované téma ,,Účes ve stylu punk“, pojala velmi netradičně. Vyhnula se obvyklému ztvárnění punkového účesu s typickým barevným ,,čírem“ a vytvořila účes vyznačující se nápaditostí a kreativitou. Přestože porota vyhodnotila její účes jako nejlepší, po sečtení bodu ze všech kritérií obsadila nakonec 2. místo. Pro nás je však Yana přesto vítězkou. Posuďte sami - viz foto. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 14. května na Staroměstské radnici. Blahopřejeme Yaně a přejeme ji, aby svůj úspěch náležitě využila v budoucnu ve své profesní kariéře.