PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
MATURITNÍ PLES
8.2.2018

Všechny ročníky gymnázia i učiliště, kteří na maturitním plese budou šerpováni či dostanou stužku, se dostaví v pátek 9.2.2018 do Hotelu Olšanka v 11:00 hodin na zkoušku před plesem.

After párty se bude konat v Clubu Fatal. Upozornění pro žáky mladší 18 let: na after párty jste vítáni, u vstupu dostanete náramek, který však značí žádné pití alkoholických nápojů. Adresu Clubu Fatal naleznete při otevření linku http://www.fatalclub.cz/.

PÁTEK 9.2. ŘEDITELSKÉ VOLNO
5.2.2018

V pátek 9.2.2018 je, z důvodu příprav na maturitní ples, vyhlášeno ředitelské volno. Netýká se odborného výcviku žáků 1.CL.

ČTVRTEK 8.2. - PŘEDNÁŠKA
5.2.2018
1.KL, 2.KS, 3.KL, 4.V, 5.V – přednáška „Transplantace vlasů“
3.-6.vyučovací hodina
Učebna 5
Dozor: Volejníková

 

 
PONDĚLÍ 5.2. MODELÁŽ NEHTŮ
2.2.2018

4.V a 5.V - školení "Modeláž nehtů"

8:00 - 16:00 hodin

učebna A

INFORMACE O LYŽAŘSKÉM KURZU - ČERNÁ HORA
26.1.2018

Termín: 28.1. - 2.2.2018
Místo ubytování: Jánské Lázně - Černá hora, hotel Černá hora www.cernabouda.cz
Odjezd: neděle 28.1.2018 v 11:00 hodin, parkoviště u polikliniky Budějovická (Antala Staška 1670/80, 140 00, Praha 4, metro C)
Návrat: pátek 2.2.2018 v 17:30 hodin na stejné místo
Doklady: kartička pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení o seřízení vázání
Stravování: plná penze
Kapesné: dle uvážení - občerstvení v hotelu a na běžkařských výletech, pro sjezdaře 600 Kč na vleky
Vedoucí kurzu: PaedDr. Jan Vocetka, tel.: 725 358 866

MATURITNÍ PLES 2018
14.12.2017

Lístky na maturitní ples, který se koná 9.2.2018 v hotelu Olšanka, Táboritská 23/100, Praha 3 lze koupit u žáků 4.G - Barbory Bochňákové a Terezy Přikrylové. Lístky lze objednat i prostřednictvím školních emailů.

 
 
Gymnázium bratří Čapků

 
 
Fotogalerie

 

 
 
Pracovní veletrh Profesia days

 

Brigády pro studenty:

 

 
 
Anketa
Jak na vás působí nový web?
Přehledně
Čistě
Moderně
Standardně
Celkem hlasovalo: 344
 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem GBČ PČS SOU Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0005511. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, výchova podnikavosti a projektová výuka a stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
 
Mapa webu
A
A
A

EXKURZE ČISTIČKA JESENICE

Vloženo: 22.6.2016 | Autor: Celko | Zobrazeno: 1196x
Dne 3.5 2016 a 8.6.2016 se žáci tříd II.CS, II.KS, II.TS, I.CL , I.KL a I.TL jeli podívat do Čistírny odpadních vod (ČOV) v Jesenici, kde byli seznámeni s jednotlivými fázemi mechanického i následného biologického čištění odpadních vod.

V průběhu exkurze se žákům ochotně věnovali tři zaměstnanci ČOV Jesenice. Teoretická část byla zahájena odborným výkladem technologa, který vyložil žákům základní procesy mechanického (filtrace, sedimentace), i biologického ( aktivovaný kal) stupně čištění odpadních vod a žáci si mohli prohlédnout a porovnat čistotu vody z jednotlivých mezistupňů čištění. Výklad byl prokládám diskuzí pracovníků ČOV se studenty apelující na jejich znalosti, zkušenosti a logický úsudek. Následovala praktická část exkurze - komentovaná prohlídka jednotlivých provozoven. Na závěr navštívili žáci řídící centrum, kde byli seznámeni s využitím počítačové techniky při řízení provozu čističky (prohlédli si některé grafy a statisticky týkající se běžného provozu ČOV), s možnostmi regulačních mechanismů – např. při povodních, ale i s ekonomickou a právní stránkou čištění odpadních vod.

Studenti si v průběhu této exkurze prohloubili své znalosti týkající se vod a separačních metod (návaznost na témata Voda a Směsi a separační metody) probíraná v rámci předmětu ZPV a propojili si je s praxí. Dále byl důraz také kladen na ekologické aspekty vysoké spotřeby pitné vody a ekologické důsledky vypouštění nečistěných odpadních vod do přírody (eutrofizace vod, přemnožení či úhyn některých organismů, narušení ekosystémů, možnost znečištění půdy a povrchových i podzemních vod, popř. šíření určitých onemocnění).