PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
PÁTEK 12.10.
10.10.2018

1.TL, 2.TS, 3.TL - Pragoligna Praha Letňany Výstaviště
sraz: 9:30 u pokladen
doprovod: Krkoška, Spáčil
vstupné: 50 Kč

PÁTEK 5.10.
4.10.2018

2.CS - FOR GASTRO Letňany
sraz: 9:30 metro Letňany
doprovod: Hemmerová

ÚTERÝ 11.9.2018
7.9.2018

Školení Schwarzkopf: - na praxi (Milánská)
2.KS + 3.KL + 4.V – 9:00 – 15:00

PONDĚLÍ 10.9.2018
7.9.2018

Školení Schwarzkopf: - ve škole (Trhanovské nám.)
1.KL + 3.KL – 9:00 – 10:30 – uč.6 (dále výuka dle rozvrhu)
2.KS + 4.V + 5.V – 10:30 – 12:00 – uč.6 (dále výuka dle rozvrhu)

Dny Prahy 15
5.9.2018
12. 9. 2018 od 14:00 - 18:00 se koná Happening v rámci Dnů Prahy 15. Vyzkoušejte si streetart, grafity, nebo parkour zcela zdarma. Více informací na našem FB nebo na stránkách Městské části Prahy 15.
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 - PONDĚLÍ 3.9.2018
16.8.2018

9:00 hodin 1.ročníky SOU

(po hodině s třídním učitelem si 1.KL a 1.ML odvedou mistři OV na pracoviště - zahájení, základní informace)

10:00 hodin 2.ročníky SOU

11:00 hodin 3.ročníky SOU a nástavbové studium

Doklasifikace 2. pololetí 2017/2018
29.6.2018

Pro žáky, kteří nebyli z nějakého předmětu hodnoceni, vyvstává povinnosti si klasifikaci dokončit v náhradním termínu.

Dle školského zákona 561/2004 Sb. § 69 žák, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen z některého z předmětů, musí vykonat zkoušku v náhradním termínu, který byl ředitelkou školy stanoven od 27. – 31. 8 2018. Žák, který se v tomto termínu nedostaví k vykonání náhradní zkoušky a řádně se neomluví, neprospěl.

Informace o termínech a požadavcích na doplnění klasifikace získává žák prostřednictvím EduPage od konkrétního vyučujícího. V případě absence informací ohledně doplnění klasifikace se obracejte na třídní učitele, nebo na vedení školy.

 
 
Gymnázium bratří Čapků

 
 
Fotogalerie

 

 
 
Pracovní veletrh Profesia days

 

Brigády pro studenty:

 

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem GBČ PČS SOU Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0005511. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, výchova podnikavosti a projektová výuka a stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Zkrácená forma studia

Vloženo: 10.10.2014 | Autor: Celko | Zobrazeno: 4884x

 Chcete získat druhý výuční list ? Jste vyučeni v oboru  ve kterém nenacházíte uplatnění na trhu práce? Máte maturitu nebo VŠ a chcete podnikat? Naše škola  Vám  nabízí zkrácenou formu studia na jeden rok v učebních oborech truhlář, kadeřník, cukrář.


Další informace získáte na našich web stránkách (www.pcssou.cz), na telefonním čísle:606709781, 736726330,
nebo osobní návštěvu našeho SOU.

 

 

Probíhá v těchto učebních oborech:

Název oboru: Kód oboru:
Kadeřník   69-51-H/01
Truhlář 33-56-H/01
Cukrář/ka 29-54-H/01


Zkrácená forma studia
Je určena uchazečům s ukončeným vzděláním na  SOU, SŠ, VŠ, kterým bude započtena dosavadní praxe ve zvoleném oboru (viz tabulka).
Délka studia je jeden rok a je zakončena závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu. Teoretická výuka probíhá v budově školy, Trhanovské nám. 8, Praha 10, formou konzultací z odborných predmětů v rozsahu 120 vyučovacích hodin. Praktickou výuku si každý účastník zkrácené formy studia zajišťuje sám v rozsahu 480 hodin.
Učební plán zohledňuje výši dosaženého vzdělání.

Cena kurzu je 15 000,-


Podmínkou  pro zahájení studia je splnění těchto kritérií:
- předložení dokladu o dosaženém vzdělání (SOU,SŠ,VŠ)
- předložení dokladu o délce předepsané praxe
- potvrzení firmy, kde bude vykonávána praxe v průběhu studia
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu zvoleného oboru
 

Předepsaná praxe podle typu dosaženého vzdělání.
 

Typ vzdělání Praxe ve zvoleném nebo příbuzném oboru
SOU  nebo SŠ 1 roky
SOU nebo SŠ - příbuzný obor 1 rok
1 rok


Přihláška ke stažení ZDE: upload/files/6_1415533567_prihlaska_dospely.doc

 

NOVÉ TERMÍNY KONZULTACÍ - ZKRÁCENÉ STUDIUM - OBOR CUKRÁŘ/KA

2. pololetí školní rok 2015/2016

1.2., 9.2., 15.2., 21.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 30.5., 6.6., 20.6.

5.9.2016 konzultace před závěrečnou zkouškou

 

Termíny závěrečných zkoušek

12.9.2016 v 8:00 hod. - areál školy - písemná část

13.9. – 14.9.2016 na pracovištích 

16.9.2016 v 8:00 hod. - areál školy - ústní část 

16.9. předávání VÝUČNÍCH LISTŮ