PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
MATURITNÍ PLES
8.2.2018

Všechny ročníky gymnázia i učiliště, kteří na maturitním plese budou šerpováni či dostanou stužku, se dostaví v pátek 9.2.2018 do Hotelu Olšanka v 11:00 hodin na zkoušku před plesem.

After párty se bude konat v Clubu Fatal. Upozornění pro žáky mladší 18 let: na after párty jste vítáni, u vstupu dostanete náramek, který však značí žádné pití alkoholických nápojů. Adresu Clubu Fatal naleznete při otevření linku http://www.fatalclub.cz/.

PÁTEK 9.2. ŘEDITELSKÉ VOLNO
5.2.2018

V pátek 9.2.2018 je, z důvodu příprav na maturitní ples, vyhlášeno ředitelské volno. Netýká se odborného výcviku žáků 1.CL.

ČTVRTEK 8.2. - PŘEDNÁŠKA
5.2.2018
1.KL, 2.KS, 3.KL, 4.V, 5.V – přednáška „Transplantace vlasů“
3.-6.vyučovací hodina
Učebna 5
Dozor: Volejníková

 

 
PONDĚLÍ 5.2. MODELÁŽ NEHTŮ
2.2.2018

4.V a 5.V - školení "Modeláž nehtů"

8:00 - 16:00 hodin

učebna A

INFORMACE O LYŽAŘSKÉM KURZU - ČERNÁ HORA
26.1.2018

Termín: 28.1. - 2.2.2018
Místo ubytování: Jánské Lázně - Černá hora, hotel Černá hora www.cernabouda.cz
Odjezd: neděle 28.1.2018 v 11:00 hodin, parkoviště u polikliniky Budějovická (Antala Staška 1670/80, 140 00, Praha 4, metro C)
Návrat: pátek 2.2.2018 v 17:30 hodin na stejné místo
Doklady: kartička pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení o seřízení vázání
Stravování: plná penze
Kapesné: dle uvážení - občerstvení v hotelu a na běžkařských výletech, pro sjezdaře 600 Kč na vleky
Vedoucí kurzu: PaedDr. Jan Vocetka, tel.: 725 358 866

MATURITNÍ PLES 2018
14.12.2017

Lístky na maturitní ples, který se koná 9.2.2018 v hotelu Olšanka, Táboritská 23/100, Praha 3 lze koupit u žáků 4.G - Barbory Bochňákové a Terezy Přikrylové. Lístky lze objednat i prostřednictvím školních emailů.

 
 
Gymnázium bratří Čapků

 
 
Fotogalerie

 

 
 
Pracovní veletrh Profesia days

 

Brigády pro studenty:

 

 
 
Anketa
Jak na vás působí nový web?
Přehledně
Čistě
Moderně
Standardně
Celkem hlasovalo: 344
 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem GBČ PČS SOU Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0005511. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, výchova podnikavosti a projektová výuka a stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Dálkové studium

Vloženo: 9.11.2014 | Autor: Celko | Zobrazeno: 4394x

Podnikání - dálková forma studia

 

 Název oboru   Podnikání
     
 Kód oboru   64-41-L/51
     
 Stupeň vzdělání   střední vzdělání s maturitní zkouškou
     
Délka studia   2 roky
     
Forma studia   dálková

Profil absolventa:

Dálková forma oboru vzdělání Podnikání je určena absolventům tříletých učebních oborů s výučním listem, studujícím při zaměstnání.  Vzdělávací program je koncipován tak, aby si absolventi rozšířili všeobecné vzdělání, doplnili odborné vědomosti spojené s ekonomikou podnikání ve sféře obchodní, administrativní,  provozně-ekonomické a finanční, získali praktické dovednosti z účetnictví a orientovali se v oblasti marketingu a managementu. Součástí učiva je znalost zákonů a předpisů související s podnikáním. Škola si klade za cíl zabezpečit požadovanou úroveň odborného i všeobecného vzdělání a vytvořit předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit v soukromém i státním sektoru. Tyto kompetence tvoří poznatkový základ pro uplatnění na trhu práce, celoživotní vzdělávání a seberealizaci.

Od školního roku 2015/2016 byla délka dálkového studia zkrácena na 2 roky.

 

Učební plán Podnikání dálková forma (dvouleté studium)

 

Učební plán Podnikání dálková forma (dobíhající tříleté studium)

  

Učební praxe Podnikání

 

Vlasová kosmetika - dálkové studium

 

 Název oboru   Vlasová kosmetika
     
 Kód oboru    69-41-L/52
     
 Stupeň vzdělání    střední vzdělání s maturitní zkouškou
     
Délka studia   2 roky
     
Forma studia   denní

 

Nástavbové studium je určeno absolventům tříletých učebních oborů a navazuje na učební obor Kadeřník.

Profil absolventa: Studium oboru rozšiřuje znalosti a praktické dovednosti z oblasti vlasové a pleťové kosmetiky tak, aby absolvent byl schopen zhotovovat účesy vhodně zvolenými moderními technologickými postupy dle módními trendů a individuálních přání zákazníka, v souladu s bezpečnostními a hygienickými předpisy a mohl poskytovat poradenské služby v péči a v ošetřování vlasů. Absolvent bude připraven vykonávat obchodně podnikatelské aktivity v kadeřnických službách včetně využívání marketingových nástrojů, orientace v ekonomicko- právním zabezpečení provozu, znalosti účetnictví, daňové evidence.

Úspěšným zakončením má absolvent možnost získat maturitu v atraktivním oboru a zvýšit své šance na uplatnění ve svém oboru, či ucházet se o přijetí na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Organizace studia: Dálková forma studia je organizována formou konzultací 1x týdně - po 6 vyučovacích hodinách , a to vždy pondělí od 14:00.

 

Podmínky přijetí: Přijímací zkoušky se nekonají. Podmínkou přijetí je podání přihlášky ke studiu a předložení dokladu o předchozím vzdělání, (dosud studující jej doloží po jeho získání).

Školné: 12.000 Kč ročně

Lze jej uhradit:  jednorázově nebo dle dohodnutého splátkového kalendáře

                      (absolventům školy je ve školním roce 2015/2016 poskytnuta sleva)

 

Učební plán vlasová kosmetika dálková forma