PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
MATURITNÍ PLES
8.2.2018

Všechny ročníky gymnázia i učiliště, kteří na maturitním plese budou šerpováni či dostanou stužku, se dostaví v pátek 9.2.2018 do Hotelu Olšanka v 11:00 hodin na zkoušku před plesem.

After párty se bude konat v Clubu Fatal. Upozornění pro žáky mladší 18 let: na after párty jste vítáni, u vstupu dostanete náramek, který však značí žádné pití alkoholických nápojů. Adresu Clubu Fatal naleznete při otevření linku http://www.fatalclub.cz/.

PÁTEK 9.2. ŘEDITELSKÉ VOLNO
5.2.2018

V pátek 9.2.2018 je, z důvodu příprav na maturitní ples, vyhlášeno ředitelské volno. Netýká se odborného výcviku žáků 1.CL.

ČTVRTEK 8.2. - PŘEDNÁŠKA
5.2.2018
1.KL, 2.KS, 3.KL, 4.V, 5.V – přednáška „Transplantace vlasů“
3.-6.vyučovací hodina
Učebna 5
Dozor: Volejníková

 

 
PONDĚLÍ 5.2. MODELÁŽ NEHTŮ
2.2.2018

4.V a 5.V - školení "Modeláž nehtů"

8:00 - 16:00 hodin

učebna A

INFORMACE O LYŽAŘSKÉM KURZU - ČERNÁ HORA
26.1.2018

Termín: 28.1. - 2.2.2018
Místo ubytování: Jánské Lázně - Černá hora, hotel Černá hora www.cernabouda.cz
Odjezd: neděle 28.1.2018 v 11:00 hodin, parkoviště u polikliniky Budějovická (Antala Staška 1670/80, 140 00, Praha 4, metro C)
Návrat: pátek 2.2.2018 v 17:30 hodin na stejné místo
Doklady: kartička pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení o seřízení vázání
Stravování: plná penze
Kapesné: dle uvážení - občerstvení v hotelu a na běžkařských výletech, pro sjezdaře 600 Kč na vleky
Vedoucí kurzu: PaedDr. Jan Vocetka, tel.: 725 358 866

MATURITNÍ PLES 2018
14.12.2017

Lístky na maturitní ples, který se koná 9.2.2018 v hotelu Olšanka, Táboritská 23/100, Praha 3 lze koupit u žáků 4.G - Barbory Bochňákové a Terezy Přikrylové. Lístky lze objednat i prostřednictvím školních emailů.

 
 
Gymnázium bratří Čapků

 
 
Fotogalerie

 

 
 
Pracovní veletrh Profesia days

 

Brigády pro studenty:

 

 
 
Anketa
Jak na vás působí nový web?
Přehledně
Čistě
Moderně
Standardně
Celkem hlasovalo: 344
 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem GBČ PČS SOU Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0005511. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, výchova podnikavosti a projektová výuka a stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení

Vloženo: 8.11.2014 | Autor: Celko | Zobrazeno: 7134x

Do tříletých učebních oborů se přijímá bez přijímacích zkoušek. Uchazeči absolvují motivační pohovor, při kterém prokáží zájem a předpoklady ke studiu daného oboru (výjimkou je talentová zkouška u oboru Vlásenkář a maskér). Maximální počet bodů je 120b., pro přijetí je zapotřebí 80b. U nástavbového studia - obor Vlasová kosmetika a Podnikání se koná jednotná přijímací zkouška a školní motivační pohovor.

 

Řádně vyplněnou přihlášku, včetně lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti a školou potvrzených známek z 8. třídy a 1.pololetí 9.třídy, uchazeč odevzdá přímo řediteli GbČ a PČS SOU nebo pověřenému pracovníkovi pro přijímací řízení a to nejpozději do 1. března 2018 (týká se i zájemců o nástavbové studium - obor Vlasová kosmetika a Podnikání). 

 

Zápisový lístek je nutno odevzdat do 10 dnů ode dne oznámení o přijetí (týká se pouze přijatých žáků do 1. ročníků, kteří plynule pokračují ve studiu po ukončení docházky na základní škole).

 

UČEBNÍ OBOR VLÁSENKÁŘ A MASKÉR

Ředitelka školy vyhlašuje přijímací řízení u oboru vzdělávání s talentovou zkouškou v oboru Vlásenkář a maskér. U uchazečů o obor Vlásenkář a maskér se přihlášky odevzdávají do 30. listopadu 2017. Talentová zkouška u učebního oboru Vlásenkář a maskér se koná ve čtvrtek 4.1.2018 ve 14:00 hodin (náhradmí termín 11.1. ve 14:00 hodin). Všichni uchazeči byli obesláni emailem (pozvánka, kritéria talentové zkoušky, potvrzení přijetí přihlášky ke studiu).

Talentová zkouška (2.kolo) na učební obor Vlásenkář a maskér se koná ve čtvrtek 22.2.2018 ve 14:00 hodin.

 

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK - UČEBNÍ OBOR VLÁSENKÁŘ A MASKÉR

Talentová zkouška - učební obor Vlásenkář a maskér - 1.kolo - 4.1.2018

Talentová zkouška - učební obor Vlásenkář a maskér - 1.kolo (náhradní termín) - 11.1.2018

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Dny otevřených dveří jsou každé úterý a čtvrtek od 13 do 16 hodin (lze domluvit individuální návštěvu po předchozí telefonické domluvě na telefonních číslech: 736 726 781, 606 709 781). Pracovník pro přijímací řízení Ivan Čelko, DiS. (email celko@pcssou.cz).

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE - AKTUÁLNÍ:

Vážení uchazeči o studium na našem učilišti,

těší nás Váš zájem o studium na naší škole a zároveň jsme všem uchazečům zaslali emailem potvrzení přijetí přihlášek. Pokud někdo email nedostal, obraťte se na našeho pracovníka pro přijímací řízení, pana Ivana Čelka (celko@pcssou.cz).

V souladu s § 60, odst. 4, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, rozhodla ředitelka školy o podmínkách přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání v denní formě studia pro školní rok 2018/2019 takto: přijímací zkoušky se nekonají. Rozhodující pro přijetí je především zájem o zvolený obor (týká se učebních oborů cukrář, kadeřník, truhlář - uchazeči o studium na těchto oborech konají školní motivační pohovor). V době po 1.3.2018 budete pozváni v zákonném termínu k motivačnímu pohovoru a k jednání o podpisu učební smlouvy. 

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ - NÁSTAVBA

Přijímací řízení - nástavbové studium

Pořádáme přijímačky nanečisto z matematiky a českého jazyka

 

Na níže uvedených odkazech je ke stažení ilustrační zkušební dokumentace jednotné přijímací zkoušky. Jednotlivé sady obsahují vždy dokumentaci pro český jazyk a matematiku. Zkušební dokumentace k jednotlivým předmětům se skládá z testového sešitu, záznamového archu, klíče správných odpovědí a vzoru vyplněného záznamového archu.

Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce