PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
PÁTEK 12.10.
10.10.2018

1.TL, 2.TS, 3.TL - Pragoligna Praha Letňany Výstaviště
sraz: 9:30 u pokladen
doprovod: Krkoška, Spáčil
vstupné: 50 Kč

PÁTEK 5.10.
4.10.2018

2.CS - FOR GASTRO Letňany
sraz: 9:30 metro Letňany
doprovod: Hemmerová

ÚTERÝ 11.9.2018
7.9.2018

Školení Schwarzkopf: - na praxi (Milánská)
2.KS + 3.KL + 4.V – 9:00 – 15:00

PONDĚLÍ 10.9.2018
7.9.2018

Školení Schwarzkopf: - ve škole (Trhanovské nám.)
1.KL + 3.KL – 9:00 – 10:30 – uč.6 (dále výuka dle rozvrhu)
2.KS + 4.V + 5.V – 10:30 – 12:00 – uč.6 (dále výuka dle rozvrhu)

Dny Prahy 15
5.9.2018
12. 9. 2018 od 14:00 - 18:00 se koná Happening v rámci Dnů Prahy 15. Vyzkoušejte si streetart, grafity, nebo parkour zcela zdarma. Více informací na našem FB nebo na stránkách Městské části Prahy 15.
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 - PONDĚLÍ 3.9.2018
16.8.2018

9:00 hodin 1.ročníky SOU

(po hodině s třídním učitelem si 1.KL a 1.ML odvedou mistři OV na pracoviště - zahájení, základní informace)

10:00 hodin 2.ročníky SOU

11:00 hodin 3.ročníky SOU a nástavbové studium

Doklasifikace 2. pololetí 2017/2018
29.6.2018

Pro žáky, kteří nebyli z nějakého předmětu hodnoceni, vyvstává povinnosti si klasifikaci dokončit v náhradním termínu.

Dle školského zákona 561/2004 Sb. § 69 žák, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen z některého z předmětů, musí vykonat zkoušku v náhradním termínu, který byl ředitelkou školy stanoven od 27. – 31. 8 2018. Žák, který se v tomto termínu nedostaví k vykonání náhradní zkoušky a řádně se neomluví, neprospěl.

Informace o termínech a požadavcích na doplnění klasifikace získává žák prostřednictvím EduPage od konkrétního vyučujícího. V případě absence informací ohledně doplnění klasifikace se obracejte na třídní učitele, nebo na vedení školy.

 
 
Gymnázium bratří Čapků

 
 
Fotogalerie

 

 
 
Pracovní veletrh Profesia days

 

Brigády pro studenty:

 

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem GBČ PČS SOU Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0005511. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, výchova podnikavosti a projektová výuka a stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Maturitní zkouška

Vloženo: 10.10.2014 | Autor: brand | Zobrazeno: 6035x

Maturitní dokumenty upravující průběh a organizaci maturitních zkoušek:

 

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,vyšším a odborném a jiném vzdělávání

 

Novela školského zákona č. 370/2012 Sb.

 

Úplné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., č. 274/2010, č. 54/2011 Sb. a 273/2011 Sb. a č. 371/2012 Sb. a č. 173/2014 Sb.

 

Základní informace k maturitní zkoušce: (Cermat) 

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu. ZDE

Všechny další potřebné informace naleznete na webu NOVAMATURITA.CZ 

Model maturitní zkoušky

                             

Profilová část maturitní zkoušky, školní rok 2017/2018

Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy. Skládá se: ze 2 nebo 3 povinných zkoušek, z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky. Profilové zkoušky se mohou konat formou: °písemnou, °praktické zkoušky °ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí °maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. Skladba i forma profilových zkoušek musí vycházet z profilu daného studijního oboru. Rozhodnutí o parametrech profilové části musí ředitel školy zveřejnit nejpozději 7 měsíců před konáním první profilové zkoušky.

 

Společná část maturitní zkoušky, školní rok 2017/2018

Společná část maturitní zkoušky je řízena státem, společnost CERMAT  (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělání) připravuje zkoušky v letošním školním roce pouze s jednou obtížností. Tento seznam se skládá z povinných a nepovinných zkoušek.

 

Sdělení MŠMT – termíny společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2018 http://www.novamaturita.cz/index.php?id_document=1404037604

 

Maturitní kalendář - 2018 http://www.novamaturita.cz/index.php?id_document=1404037604

 

Maturitní zpravodaj č.43 - Maturita v roce 2018 a informace k přihlašování

http://www.novamaturita.cz/maturitni-zpravodaj-c-43-maturita-v-roce-2018-a-informace-k-prihlasovani-1404038495.html

 

Český jazyk a literatura je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

 

 

Didaktický test z ČJ            http://www.novamaturita.cz/didakticky-test-z-ceskeho-jazyka-a-literatury-
                                                       1404033213.html

Písemná práce                   http://www.novamaturita.cz/pisemna-prace-z-ceskeho-jazyka-a-literatury-
                                                      1404033214.html   

Ústní zkouška                     http://www.novamaturita.cz/ustni-zkouska-z-ceskeho-jazyka-a-literatury-
                                                         1404033210.html

 

Publikace k maturitě  - http://www.novamaturita.cz/publikace-k-maturite-1404036219.html

                                         obsahuje:     Katalogy požadavků

                                                         Žákovský průvodce maturitní zkouškou 

                                                         Příručka k písemné práci z cizího jazyka
                                                         Maturita bez handicapu  

 

 

MATURITNÍ OKRUHY PRO NÁSTAVBY !!!

PODNIKÁNÍ 69-41-L/51

Obsah maturitní zkoušky - Podnikání

Český jazyk - Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku

Anglický jazyk - ústní zkouška - společná část

Německý jazyk - ústní zkouška - společná část 

Ekonomika podniku

Účetnictví

Praktická zkouška

 

VLASOVÁ KOSMETIKA 69-41-L/52

Obsah maturitní zkoušky - Vlasová kosmetika

Český jazyk - Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku

Anglický jazyk - ústní zkouška - společná část

Německý jazyk - ústní zkouška - společná část

Ekonomika - písemná zkouška

Vlasová kosmetika

Praktická zkouška