PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
MATURITNÍ PLES
8.2.2018

Všechny ročníky gymnázia i učiliště, kteří na maturitním plese budou šerpováni či dostanou stužku, se dostaví v pátek 9.2.2018 do Hotelu Olšanka v 11:00 hodin na zkoušku před plesem.

After párty se bude konat v Clubu Fatal. Upozornění pro žáky mladší 18 let: na after párty jste vítáni, u vstupu dostanete náramek, který však značí žádné pití alkoholických nápojů. Adresu Clubu Fatal naleznete při otevření linku http://www.fatalclub.cz/.

PÁTEK 9.2. ŘEDITELSKÉ VOLNO
5.2.2018

V pátek 9.2.2018 je, z důvodu příprav na maturitní ples, vyhlášeno ředitelské volno. Netýká se odborného výcviku žáků 1.CL.

ČTVRTEK 8.2. - PŘEDNÁŠKA
5.2.2018
1.KL, 2.KS, 3.KL, 4.V, 5.V – přednáška „Transplantace vlasů“
3.-6.vyučovací hodina
Učebna 5
Dozor: Volejníková

 

 
PONDĚLÍ 5.2. MODELÁŽ NEHTŮ
2.2.2018

4.V a 5.V - školení "Modeláž nehtů"

8:00 - 16:00 hodin

učebna A

INFORMACE O LYŽAŘSKÉM KURZU - ČERNÁ HORA
26.1.2018

Termín: 28.1. - 2.2.2018
Místo ubytování: Jánské Lázně - Černá hora, hotel Černá hora www.cernabouda.cz
Odjezd: neděle 28.1.2018 v 11:00 hodin, parkoviště u polikliniky Budějovická (Antala Staška 1670/80, 140 00, Praha 4, metro C)
Návrat: pátek 2.2.2018 v 17:30 hodin na stejné místo
Doklady: kartička pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení o seřízení vázání
Stravování: plná penze
Kapesné: dle uvážení - občerstvení v hotelu a na běžkařských výletech, pro sjezdaře 600 Kč na vleky
Vedoucí kurzu: PaedDr. Jan Vocetka, tel.: 725 358 866

MATURITNÍ PLES 2018
14.12.2017

Lístky na maturitní ples, který se koná 9.2.2018 v hotelu Olšanka, Táboritská 23/100, Praha 3 lze koupit u žáků 4.G - Barbory Bochňákové a Terezy Přikrylové. Lístky lze objednat i prostřednictvím školních emailů.

 
 
Gymnázium bratří Čapků

 
 
Fotogalerie

 

 
 
Pracovní veletrh Profesia days

 

Brigády pro studenty:

 

 
 
Anketa
Jak na vás působí nový web?
Přehledně
Čistě
Moderně
Standardně
Celkem hlasovalo: 344
 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem GBČ PČS SOU Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0005511. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, výchova podnikavosti a projektová výuka a stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Maturitní zkouška

Vloženo: 10.10.2014 | Autor: Celko | Zobrazeno: 5148x

Maturitní dokumenty upravující průběh a organizaci maturitních zkoušek:

 

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,vyšším a odborném a jiném vzdělávání

 

Novela školského zákona č. 370/2012 Sb.

 

Úplné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., č. 274/2010, č. 54/2011 Sb. a 273/2011 Sb. a č. 371/2012 Sb. a č. 173/2014 Sb.

 

Základní informace k maturitní zkoušce: (Cermat) 

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu. ZDE

Všechny další potřebné informace naleznete na webu NOVAMATURITA.CZ 

Model maturitní zkoušky

                             

Profilová část maturitní zkoušky, školní rok 2017/2018

Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy. Skládá se: ze 2 nebo 3 povinných zkoušek, z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky. Profilové zkoušky se mohou konat formou: °písemnou, °praktické zkoušky °ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí °maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. Skladba i forma profilových zkoušek musí vycházet z profilu daného studijního oboru. Rozhodnutí o parametrech profilové části musí ředitel školy zveřejnit nejpozději 7 měsíců před konáním první profilové zkoušky.

 

Společná část maturitní zkoušky, školní rok 2017/2018

Společná část maturitní zkoušky je řízena státem, společnost CERMAT  (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělání) připravuje zkoušky v letošním školním roce pouze s jednou obtížností. Tento seznam se skládá z povinných a nepovinných zkoušek.

 

DŮLEŽITÉ !!!

Přehled důležitých termínů

13.11.2017 - Termín zpřístupnění přihlašovací aplikace pro projekt MZ2018 ředitelům škol.

1.12.2017  - Poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku řediteli školy. Žáci mohou přihlášku předat řediteli školy i prostřednictvím osoby, která bude mít plnou moc od žáka podávajícího přihlášku.

15.12.2017 - Termín, ve kterém budou muset školy nejpozději ukončit přihlašování

20.12.2017 - Nejzazší možný termín, kdy škola musí vygenerovat výpis z přihlášky k MZ z IS CERTIS a předat jej žákovi.

1.3.2018 - Termín, do kdy Centrum školám zpřístupní možnost generovat pozvánky k písemným zkouškám SČ MZ pro žáky.

 

Sdělení MŠMT – termíny společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2018 http://www.novamaturita.cz/index.php?id_document=1404037604

 

Maturitní kalendář - 2018 http://www.novamaturita.cz/index.php?id_document=1404037604

 

Maturitní zpravodaj č.43 - Maturita v roce 2018 a informace k přihlašování

http://www.novamaturita.cz/maturitni-zpravodaj-c-43-maturita-v-roce-2018-a-informace-k-prihlasovani-1404038495.html

 

Český jazyk a literatura je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

http://www.novamaturita.cz/cesky-jazyk-a-literatura-1404033218.html

 

Didaktický test z ČJ            http://www.novamaturita.cz/didakticky-test-z-ceskeho-jazyka-a-literatury-
                                                       1404033213.html

Písemná práce                   http://www.novamaturita.cz/pisemna-prace-z-ceskeho-jazyka-a-literatury-
                                                      1404033214.html   

Ústní zkouška                     http://www.novamaturita.cz/ustni-zkouska-z-ceskeho-jazyka-a-literatury-
                                                         1404033210.html

 

Publikace k maturitě  - http://www.novamaturita.cz/publikace-k-maturite-1404036219.html

                                         obsahuje:     Katalogy požadavků

                                                         Žákovský průvodce maturitní zkouškou 

                                                         Příručka k písemné práci z cizího jazyka
                                                         Maturita bez handicapu  

 

Termíny písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky - didaktické testy a písemné práce

 

MATURITNÍ OKRUHY PRO NÁSTAVBY !!!

PODNIKÁNÍ 69-41-L/51

Obsah maturitní zkoušky - Podnikání

Český jazyk - Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku

Anglický jazyk - ústní zkouška - společná část

Německý jazyk - ústní zkouška - společná část 

Ekonomika podniku

Účetnictví

Praktická zkouška

 

VLASOVÁ KOSMETIKA 69-41-L/52

Obsah maturitní zkoušky - Vlasová kosmetika

Český jazyk - Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku

Anglický jazyk - ústní zkouška - společná část

Německý jazyk - ústní zkouška - společná část

Ekonomika - písemná zkouška

Vlasová kosmetika

Praktická zkouška