PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021

Třídní schůzky proběhnou prostřednictvím emailové korespondence (stejně jako v 1.čtvrtletí) od 14. 1. 2021. Třídní učitel rozešle zákonným zástupcům a zletilým žákům hodnocení chování a prospěchu z jednotlivých předmětů na základě podkladů od jednotlivých vyučujících.

ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo na 734876483.

 
 
Gymnázium bratří Čapků

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu
A
A
A

Vyučuje ve třídě:

I.KL, II.KS, III.KL

 

Vyučované předměty:

MTR - Materiály

PSY - Psychologie

TEC - Technologie

ZDR - Zdravověda

 

Konzultační hodiny:

Vyučuje ve třídě:

IV.V, IV.P, V.P

 

Vyučované předměty:

ČJL - Český jazyk a literatura

SČJ - Seminář z českého jazyka

 

Konzultační hodiny:

středa 16:25 - 17:20

Miroslava Hemmerová

Telefon+420 606709781
E-mailhemmerova@gbc-pcssou.cz

Vyučuje ve třídě:

I.CL, II.CS, III.CL

 

Vyučované předměty:

STZ - Stroje a zařízení

SUR - Suroviny

TEP - Technologická příprava

TCV - Technologie cukrářské výroby

 

Konzultační hodiny:

Středa 14:55 - 15:40

Pavla Kárníková

Telefon+420 606709781
E-mailkarnikova@gbc-pcssou.cz

Vyučuje ve třídě:

I.ML, II.MS, III.ML

 

Vyučované předměty:

MTR - Materiály

TEC - Technologie

 

Konzultační hodiny:

Čtvrtek 14:05 - 14:50

Mgr. Pavla Krásová

Telefon+420 606709781
E-mailkrasova@gbc-pcssou.cz

Vyučuje ve třídě:

I.CL, II.CS, III.CL

I.KL, II.KS, III.KL

I.ML, II.MS

I.TL, II.TS, III.TL

 

Vyučované předměty:

BIE - Biologie ekologie

CHE - Chemie

ZPV -Základy přírodních věd

 

Konzultační hodiny:

Pondělí 14:15 - 15:00 (po domluvě)

Vyučuje ve třídě:

I.CL

I.TL, II.TS, III.TL

 

Vyučované předměty:

MTR - Materiály

OBN - Občanská nauka

ODK - Odborné kreslení

STT - Stavební truhlářství

STZ - Stroje a zařízení

TEP - Technologická příprava

TEC - Technologie

VÝZ - Výrobní zařízení

 

Konzultační hodiny:

Pátek 13:15 - 14:00

Kubešová Karolina

Telefon+420 606709781
E-mailkubesova@gbc-pcssou.cz

Vyučuje ve třídě:

IV.P, V.P

 

Vyučované předměty:

SOP - Seminář z odborných předmětů

UČP - Učební praxe

ÚČE - Účetnictví

 

Konzultační hodiny:

Dohodou

Vyučuje ve třídě:

I.CL, II.CS, III.CL

I.KL, II.KS, III.KL

I.ML, II.MS, III.ML

I.TL, II.TS, III.TL

 

Vyučované předměty:

MAT - Matematika

OBN - Občanská nauka

 

Konzultační hodiny:

Úterý 14:10 - 14:55

Mgr. Alena Ondráková

Telefon603 251 175
E-mailondrakova@gbc-pcssou.cz

Vyučuje ve třídě:

IV.P, V.P

 

Vyučované předměty:

MAM - Marketing a management

 

Konzultační hodiny:

PhDr. Jaroslav Palas

Telefon+420 606709781
E-mailpalas@gbc-pcssou.cz

Vyučuje ve třídě:

IV.P, V.P

 

Vyučované předměty:

ZSV - Základy společenských věd

 

Konzultační hodiny:

Vyučuje ve třídě:

I.CL, II.CS, III.CL

I.KL, II.KS, III.KL

I.ML, II.MS, III.ML

 

Vyučované předměty:

ODK - Odborné kreslení

UHP - Umělecko-historická příprava

VÝV - Výtvarná výchova

Mgr. Jana Rokosova

Vyučované předměty: ANJ - Anglický jazyk, ČJL - Český jazyk a literatura, PI-ČJ - Pedagogická intervence - ČJ

Telefon
E-mailrokosova@gbc-pcssou.cz

Konzultační hodiny:

Úterý 14:05 - 14:50 (sudý týden)

Úterý 15:45 - 16:30 (lichý týden)

Petra Smetanová

Vyučované předměty: ODV - Odborný výcvik

Telefon725 941 911
E-mailkadernictvi@gbc-pcssou.cz

Radek Spáčil

Vyučované předměty: ODV - Odborný výcvik

Telefon
E-mailspacil@gbc-pcssou.cz

Konzultační hodiny:

Každý den 8:00 - 14:00

Hana Tomíčková

Vyučované předměty TCV - Technologická cvičení, ODV - Odborný výcvik

Telefon725 941 911
E-mailkadernictvi@gbc-pcssou.cz

PaedDr. Jan Vocetka

Telefon+420 606709781
E-mailvocetka@gbc-pcssou.cz

Vyučuje ve třídě:

I.CL, II.CS, III.CL

I.KL, II.KS, III.KL

I.ML, II.MS, III.ML

I.TL, II.TS, III.TL

IV.P, V.P

 

Vyučované předměty:

TEV - Tělesná výchova

 

Konzultační hodiny:

Mgr. Kateřina Synková

Školní psycholog

Telefon
E-mailsynkova@gbc-pcssou.cz

Vyučuje ve třídě:

1.KL, 2.KS, 3.KL, 4.V 

 

Vyučované předměty:

PSY - Psychologie

 

Konzultační hodiny:

Úterý, středa a pátek po domluvě

Celkem: 17 kontaktů