PARTNEŘI
Kotva
Aktuality
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 - PONDĚLÍ 3.9.2018
16.8.2018

9:00 hodin 1.ročníky SOU

(po hodině s třídním učitelem si 1.KL a 1.ML odvedou mistři OV na pracoviště - zahájení, základní informace)

10:00 hodin 2.ročníky SOU

11:00 hodin 3.ročníky SOU a nástavbové studium

Doklasifikace 2. pololetí 2017/2018
29.6.2018

Pro žáky, kteří nebyli z nějakého předmětu hodnoceni, vyvstává povinnosti si klasifikaci dokončit v náhradním termínu.

Dle školského zákona 561/2004 Sb. § 69 žák, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen z některého z předmětů, musí vykonat zkoušku v náhradním termínu, který byl ředitelkou školy stanoven od 27. – 31. 8 2018. Žák, který se v tomto termínu nedostaví k vykonání náhradní zkoušky a řádně se neomluví, neprospěl.

Informace o termínech a požadavcích na doplnění klasifikace získává žák prostřednictvím EduPage od konkrétního vyučujícího. V případě absence informací ohledně doplnění klasifikace se obracejte na třídní učitele, nebo na vedení školy.

STŘEDA 27.6.
26.6.2018
2.CS, 2.KS – Mořský svět, sraz: 9:30 Výstaviště Holešovice, vstupné: 100 Kč
 
2.TS – oprava dveří a úklid učeben
 
1.MS – Divadlo pod Palmovkou (divadelní představení Paní Bovaryová), sraz: 9:40 před divadlem (Zenklova 566/34, 180 00 Praha 8-Libeň), vstupné: 100 Kč, doprovod: Rittichová
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ 29.6.
25.6.2018

9:00 obor vlásenkář a maskér
10:00 zbytek žáků SOU

ÚTERÝ 26.6.
22.6.2018
2.CS, 2.KS - procházka - Hostivařská přehrada, sraz: 9:00 před školou
 
2.TS – seznámení žáků s pracovišti odborného výcviku ve 3.ročníku
 
1.MS – procházka – Hostivařská přehrada s vyučujícím anglického jazyka
PONDĚLÍ 25.6.
22.6.2018
2.CS, 2.KS – společné posezení s třídním učitelem – promítání filmu, příchod na 2.vyučovací hodinu – konec 5.vyučovací hodinu (Brožová, Hemmerová)
 
2.TS – seznámení žáků s pracovišti odborného výcviku ve 3.ročníku (Krkoška)
 
1.MS – společné posezení s třídním učitelem – promítání filmu, příchod na 2.vyučovací hodinu – konec 5.vyučovací hodinu (Holmanová)
FOTOGRAFOVÁNÍ
12.6.2018

13.6. – 2.CS – 8:50 – 9:10
1.MS – 9:10 – 9:25
2.KS – 9:25 – 9:40
2.TS - 9:40 – 9:50
4.P + 4.V – 9:50 – 10:05

 

21.6. – 1.G – 10:15 – 10:30
2.G – 10:30 – 10:45
1.KL – 10:45 – 11:00
1.CL – 11:00 – 11:15
1.TL – 11:15 – 11:30

 

Cena: třídní fotografie – 40 Kč/žák, skupinová, individuální – 20 Kč

ČTVRTEK 17.5.
14.5.2018
1.KL, 2.KS, 2.CS, 3.KL - výstava "Retro biják 60.-90.let"
sraz: 10:00 před Tančícím domem (Jiráskovo nám. 1981/6, 120 00 Nové Město)
vstupné: 50 Kč
doprovod: Brožová, Hemmerová

 

ČTVRTEK 17.5.
11.5.2018
5.V – praktická maturitní zkouška
9:00 – 13:00
Pracoviště OV – Milánská
Účastní se: Tomíčková, Smetanová, Kubešová, Volejníková
1.KL, 2.KS, 3.KL – exkurze – doprovod Brožová (bude upřesněno)
STŘEDA 16.5.
11.5.2018
5.V – maturitní soustředění
2.-3.h – čj (Rittichová) – učebna 8
4.-5.h – saj (Will) - učebna 3
6.-7.h – aj (Holmanová) – učebna 3
ÚTERÝ 15.5.
11.5.2018
5.V - písemná maturitní zkouška – ekonomika
9:00 – 11:00
učebna č. 1
dozor: Věchetová, Kubešová
 
5.V – maturitní soustředění – učebna 1
5.-6. h – aj (Holmanová)
7.-8. – saj (Will)
ČTVRTEK 10.5.
9.5.2018

VÝUKA PROBÍHÁ OPĚT DLE ROZVRHU !!!

STŘEDA 9.5.2018 - DŮLEŽITÉ !!!
8.5.2018

VZHLEDEM K POŽÁRU PRŮMYSLOVÉ HALY V ULICI U TOVÁREN V HOSTIVAŘI, ODPADÁ VE STŘEDU 9.5.2018 TEORETICKÁ VÝUKA VE ŠKOLE !!!!

PONDĚLÍ 30.4.2018 a PONDĚLÍ 7.5.2018
25.4.2018

ŘEDITELSKÉ VOLNO

ČTVRTEK 19.4.
18.4.2018
2.CS - dopolední program (odpolední vyučování z důvodu klasifikační porady a třídních schůzek GBČ odpadá)
sraz: 9:00 před OC Hostivař
doprovod: Hemmerová
 
2.KS - dopolední program (odpolední vyučování z důvodu klasifikační porady a třídních schůzek GBČ odpadá)
sraz: 9:45 OC Černý most (před McDonalds)
doprovod: Brožová
sebou: psací potřeby

 

STŘEDA 18.4.
17.4.2018
3.KL - účast na soutěži Sollertia
sraz: 9:30 metro Invalidovna (dole na nástupišti)
doprovod: Ondráková
PÁTEK 20.4.
13.4.2018
2.KCTS - interaktivní přednáška o duševním zdraví v adolescenci + dotazníkové šetření - výskyt rizikových příznaků pro rozvoj psychotického onemocnění v populaci českých adolescentů  (organizuje Národní ústav duševního zdraví)
Čas: 4.-5.vyučovací hodina
Učebna: 5
Dozor: Krbcová, Brožová
STŘEDA 18.4.
13.4.2018
2.KCTS, 2.G, 3.G – projekt Svět kolem nás – kino
Kuba - dvě tváře svobody
Odchod po 3.vyučovací hodině (gymnázium návrat na odpolední semináře)
Vstupné: 60 Kč (vyberou třídní učitelé)
Doprovod: Krásová, Brožová
ÚTERÝ 17.4.
13.4.2018
5.V – maturitní zkouška – praktická část (pracoviště OV Milánská)
1.KL + 3.KL – výuka ve škole s 2.KS (1.-5.hodina)
PONDĚLÍ 16.4.
13.4.2018
Školení Schwarzkopf – 1.KL, 2.KS, 3.KL, 4.V
Místo: Pracoviště odborného výcviku Milánská
Čas: 1.KL – 7:45 – 10:00
Čas: 2.KS, 3.KL, 4.V – 10:30 – 15:00
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
10.4.2018

Ve středu 18.4.2018 v 17:00 hodin se konají třídní schůzky !!!

PÁTEK 13.4.
9.4.2018
Přednáška „Germanizace českých zemí a cvičiště SS v Čechách“ (PhDr. Tomáš Zouzal)
4.h – 3.G + 4.G – dozor Palas
5.h – 3.TL – dozor Krkoška
ČTVRTEK 12.4.
9.4.2018
Ředitelské volno pro žáky – pro teorii i praxi (netýká se odborného výcviku 2.CS, 2.KS, 2.TS, 4.V, 1.MS)
Přijímací zkoušky – gymnázium, nástavba (8:30 - 11:50)
učebna 3,4,7
STŘEDA 11.4.
9.4.2018
4.G + 5.V – písemná maturitní zkouška Čj
Čas: 12:00 – 14:00 (14:30)
Učebna: 3,4,7
STŘEDA 21.3.
19.3.2018
Hodina moderní chemie (dozor Krásová)
2.h – 2.KS + 2.CS – chemie a barvy – uč.5
3.h – 1.MS – úvod do chemie – uč.5

 

 
PÁTEK 16.3.
13.3.2018
1.KL + 3.KL – Beauty
Sraz: 10:00 PVA EXPO PRAHA – LETŇANY
Vstupné: 65 Kč
Doprovod: Brožová
ČTVRTEK 15.3.
13.3.2018
Hodina moderní chemie – úvod do chemie (dozor Krásová)
1.h – 1.CTL – učebna 5
3.h – 1.KL + 5.V – učebna 5
 
Hodina moderní chemie – Luminiscence  (dozor Krásová)
4.h – 3.KCTL – učebna 5
MATURITNÍ PLES
8.2.2018

Všechny ročníky gymnázia i učiliště, kteří na maturitním plese budou šerpováni či dostanou stužku, se dostaví v pátek 9.2.2018 do Hotelu Olšanka v 11:00 hodin na zkoušku před plesem.

After párty se bude konat v Clubu Fatal. Upozornění pro žáky mladší 18 let: na after párty jste vítáni, u vstupu dostanete náramek, který však značí žádné pití alkoholických nápojů. Adresu Clubu Fatal naleznete při otevření linku http://www.fatalclub.cz/.

PÁTEK 9.2. ŘEDITELSKÉ VOLNO
5.2.2018

V pátek 9.2.2018 je, z důvodu příprav na maturitní ples, vyhlášeno ředitelské volno. Netýká se odborného výcviku žáků 1.CL.

ČTVRTEK 8.2. - PŘEDNÁŠKA
5.2.2018
1.KL, 2.KS, 3.KL, 4.V, 5.V – přednáška „Transplantace vlasů“
3.-6.vyučovací hodina
Učebna 5
Dozor: Volejníková

 

 
PONDĚLÍ 5.2. MODELÁŽ NEHTŮ
2.2.2018

4.V a 5.V - školení "Modeláž nehtů"

8:00 - 16:00 hodin

učebna A

INFORMACE O LYŽAŘSKÉM KURZU - ČERNÁ HORA
26.1.2018

Termín: 28.1. - 2.2.2018
Místo ubytování: Jánské Lázně - Černá hora, hotel Černá hora www.cernabouda.cz
Odjezd: neděle 28.1.2018 v 11:00 hodin, parkoviště u polikliniky Budějovická (Antala Staška 1670/80, 140 00, Praha 4, metro C)
Návrat: pátek 2.2.2018 v 17:30 hodin na stejné místo
Doklady: kartička pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení o seřízení vázání
Stravování: plná penze
Kapesné: dle uvážení - občerstvení v hotelu a na běžkařských výletech, pro sjezdaře 600 Kč na vleky
Vedoucí kurzu: PaedDr. Jan Vocetka, tel.: 725 358 866

MATURITNÍ PLES 2018
14.12.2017

Lístky na maturitní ples, který se koná 9.2.2018 v hotelu Olšanka, Táboritská 23/100, Praha 3 lze koupit u žáků 4.G - Barbory Bochňákové a Terezy Přikrylové. Lístky lze objednat i prostřednictvím školních emailů.

 
 
Gymnázium bratří Čapků

 
 
Fotogalerie

 

 
 
Pracovní veletrh Profesia days

 

Brigády pro studenty:

 

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem GBČ PČS SOU Šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0005511. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na platy školního speciálního pedagoga a školního psychologa, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, polytechnické vzdělávání, výchova podnikavosti a projektová výuka a stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 
 
Mapa webu
A
A
A
Výstava

Výstava "Retro biják 60.-90.let"

Vloženo: 1.6.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 95x
Dne 17.5.2018 se žáci naší školy oboru Kadeřník a Cukrář zúčastnili výstavy na téma „Retro biják 60. - 90. léta“. Unikátní výstava se konala v Galerii Tančící dům a představila 200 kostýmů z téměř sedmdesáti filmů, pohádek a seriálů, které byly natočeny v období od 60. do 90. let minulého století. Všechny vystavené kostýmy jsou originály zapůjčené z Barrandovských ateliérů a České televize a v galerii je doplnily filmové rekvizity a fotografie. Výběr filmů byl sestaven na základě hlasování 400 tisíc diváků a výstava tak ukázala průřez tím nejpopulárnějším z československé kinematografie. Žáci měli možnost shlédnout úryvky československých filmů či vyzkoušet si některé rekvizity jako např. sluchátka z filmu Vesničko má středisková.

 
 
Kadeřnická soutěž Junior 2018 - Karneval v Riu

Kadeřnická soutěž Junior 2018 - Karneval v Riu

Vloženo: 16.5.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 140x
Střední odborná škola v Litvínově – Hamru letos pořádala 19. ročník kadeřnické přehlídky Junior a naše učiliště bylo opět přitom. Letošní téma soutěže bylo „Karneval v Riu“. Naší školu reprezentovala žákyně druhého ročníku Sele Patric. Na její práci se můžete podívat ve fotogalerii. Děkujeme Sele a její modelce Karolíně Fedákové za reprezentaci našeho učiliště.

 
 
Kuba - dvě tváře svobody

Kuba - dvě tváře svobody

Vloženo: 10.5.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 132x
Dne 18. 4. 2018 se žáci 2. a 3. ročníku gymnázia a 2. ročníku učiliště zúčastnili promítání dokumentárního filmu : Kuba – dvě tváře svobody, dalšího dílu vzdělávacího projektu Svět kolem nás. Díky tvůrcům dokumentu jsme mohli podrobněji poznat tento karibský ráj, největší ostrov Velkých Antil, zemi s bohatou i pohnutou historií, zemi kontrastů a barev, jednu z posledních bašt komunismu… Kubu. V úvodu nás tento dokumentární film poutavou formou seznámil s hlavními etapami kubánské historie, pak už jsme se vydali poznávat Kubu současnou - od hlavního města Havany přes malebnou oblast Viñales až po město revolucionářů Santiago de Cuba. Podívali jsme se na tabákovou plantáž, na ruční výrobu světoznámých kubánských doutníků, nahlédli jsme do průzračných vod Karibského moře v zátoce Sviní s překrásnými korálovými útesy, sledovali kladení vajec mořských želv, seznámili se s pestrou kubánskou krajinou a nasáli jedinečnou atmosféru energického a barevného karnevalu.

 
 
Projekt

Projekt "Jdi za svým snem"

Vloženo: 10.5.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 127x
Projekt „Jdi za svým snem“ je součástí CSR strategie CENTRUM ČERNÝ MOST, CENTRUM CHODOV a je primárně určen pro sociálně znevýhodněné mladé lidi ve věku od 16 do 30 let s ukončeným základním vzděláním. Jeho cílem je pomoci těmto mladým lidem zvýšit motivaci pracovat, zorientovat se na trhu práce a vytvořit pro ně pracovní příležitosti v nákupních centrech dle jejich schopností a zaměření. Jsme velice rádi, že i naší škole byl tento projekt představen, a to konkrétně dne 10.4. třetím ročníkům našeho učiliště.

 
 
Získali jsme druhé místo v soutěži SOLLERTIA 2018

Získali jsme druhé místo v soutěži SOLLERTIA 2018

Vloženo: 26.4.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 152x
Tak jako každý rok i letos proběhlo v Praze v rámci soutěže SOLLERTIA finále soutěže v kadeřnických dovednostech. Cílem této akce je podpora odborného vzdělávání a zájmu žáků o řemeslné profese a v neposlední řadě rozvoj spolupráce škol s odborníky z praxe. Celkem se do soutěže přihlásily 4 pražské školy, které připravují budoucí kadeřníky. Účastníky finále byli vítězové školních škol. Soutěž měla prověřit komplexní kadeřnické znalosti a dovednosti soutěžících. Žáci si museli důkladně prakticky nacvičit tři druhy účesů a být schopni jeden z nich, který bude na začátku soutěže vylosován, provést na živém modelu. Dalšími dovednostmi, které měli prokázat, bylo zhotovení nákresu účesu, jeho styling a prezentace práce před odbornou porotou. Naši školu v soutěži úspěšně reprezentovala YANA DEM`YAN a podařilo se jí druhým místem navázat na úspěchy z předchozích ročníků Sollertie. Vylosované téma ,,Účes ve stylu punk“, pojala velmi netradičně. Vyhnula se obvyklému ztvárnění punkového účesu s typickým barevným ,,čírem“ a vytvořila účes vyznačující se nápaditostí a kreativitou. Přestože porota vyhodnotila její účes jako nejlepší, po sečtení bodu ze všech kritérií obsadila nakonec 2. místo. Pro nás je však Yana přesto vítězkou. Posuďte sami - viz foto. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 14. května na Staroměstské radnici. Blahopřejeme Yaně a přejeme ji, aby svůj úspěch náležitě využila v budoucnu ve své profesní kariéře.

 
 
Přednáška transplantace vlasů

Přednáška transplantace vlasů

Vloženo: 25.4.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 118x
Na půdě našeho učiliště proběhla přednáška na téma transplantace vlasů. Přednášku vedl Ing. Dvořák, který před 25 lety tuto metodu začal v Čechách používat. Dozvěděli jsme se zde důvody padání vlasů u mužů a možné následné úpravy. Samotná transplantace trvá několik hodin a klient je plně při vědomí a komunikuje s perzonálem. Pacientovi je odebrán štěp vlasů, který je dále preparován na jednotlivé vlásky které jsou následně sázeny do předem připravených dírek cca 1 mm. Tato metoda má 90% úspěšnost.

 
 
Školení modeláž nehtů

Školení modeláž nehtů

Vloženo: 19.4.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 136x
Naše učiliště pravidelně pořádá pro své žáky doplňující školení v rámci jejich studia a budoucí profese. Tentokrát se žákyně kadeřnického i nástavbového oboru zúčastnily školení ohledně modeláže nehtů. Po celodenním školení poté obdržely certifikáty v daném oblasti.

 
 
Přednášky o duševním zdraví

Přednášky o duševním zdraví

Vloženo: 19.4.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 135x
I v letošním školním roce, během ledna a února, připravil spolek Kolumbus pro žáky prvních ročníků besedu na téma "Duševní zdraví". Spolek Kolumbus je sdružení lidí, kteří sami trpěli nebo trpí duševní nemocí. Žáci tak měli možnost otevřeně slyšet příběhy lidí, kteří neznají danou problematiku pouze teoreticky, ale na "vlastní kůži", příběhy o tom jak duševní nemoc ovlivní soukromý i pracovní život, jak lze nemoci předcházet nebo co dělat při jejím propuknutí. Osobité příběhy nám zprostředkovaly informace a představy o tom, co si jako zdraví lidé většinou neumíme představit nebo tomu nerozumíme. Během vyprávění byl samozřejmě i prostor pro jakékoli dotazy k příběhům samotným nebo k obecným informacím o duševní nemoci a zdraví. Spolku Kolumbus tedy ještě jednou děkujeme.

 
 
Hodina moderní chemie - úvod do chemie, luminiscence

Hodina moderní chemie - úvod do chemie, luminiscence

Vloženo: 23.3.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 167x
Dne 15. 3. 2018 se žáci 1.ročníku gymnázia, 1. a 3. ročníku účiliště zúčastnili HODINY MODERNÍ CHEMIE (realizované lektory VŠCHT v rámci projektu STEP - KROK K POPULARIZACI VĚDY A VÝZKUMU) na téma Úvod do chemie. Žáci si prostřednictvím efektních pokusů připomněli mnohé chemické procesy i látky a jejich použití.

 
 
Lyžařský kurz Hinterstoder 2018

Lyžařský kurz Hinterstoder 2018

Vloženo: 9.3.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 182x
Naše škola pořádá každý rok dva lyžařské kurzy – jeden u nás v Čechách (Jánské Lázně - Černá hora) a druhý v rakouském Hinterstoderu. Na fotky z druhého, který se uskutečnil v termínu od 25.2. do 2.3., se můžete podívat ve fotogalerii.

 
 
Pasov

Pasov

Vloženo: 6.2.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 279x
Malé ohlédnutí za adventním výletem do německého Pasova :) Dne 13.12. jsme se brzy ráno sešli před školou. Netrpěliví a plní očekávání jsme se vezli autobusem. Asi v poledne jsme dorazili do skláren, nedaleko za hranicemi. Bylo krásné počasí, svítilo sluníčko, sníh se třpytil. Pár z nás si na vlastní kůži zkusili sklenářství a vyfoukli si srdce. Ostatní se procházeli po velkých prostorách plných všelijakých dekorací.

 
 
Milánská vlna 2017

Milánská vlna 2017

Vloženo: 31.1.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 376x
Dne 14.12.2017 proběhl další ročník již tradiční školní kadeřnické soutěže MILÁNSKÁ VLNA 2017. Zadání v dámské kategorii bylo KRÁLOVNA PLESU, v pánské MUŽ ROKU 2017. Zúčastnilo se 11 žáků napříč ročníky. V pánské kategorii se na 1.místě umístil Miroslav Kolář, na 2.místě skončila Yana Dem´yan a 3.místo vybojovala Sele Patric. V dámské kategorii obhájila loňské 1.místo Yana Dem´yan, 2.místo obsadila Jessica Ajayi Šotolová a 3.místo Sabina Vostárková. Cenu divácké poroty v pánském soutěži získal Miroslav Kolář a v dámském Sabina Vostárková. Blahopřejeme všem vítězům a také děkujeme všem, co měli odvahu soutěžit a ukázat svůj talent před odbornou porotou. Práce našich žák naleznete ve fotogalerii.

 
 
Přednáška Policie ČR (práva a povinnosti občana, dodržování zákonů a jejich sankce, drogová problematika, BESIP)

Přednáška Policie ČR (práva a povinnosti občana, dodržování zákonů a jejich sankce, drogová problematika, BESIP)

Vloženo: 18.1.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 371x
Dne 7.12.2017 se uskutečnila přednáška nadporučíka Bicana z oddělení Policie ČR a to na téma, které je vždy velmi potřebné pro jednání a chování v běžném životě jak v mladém, tak také i v dospělém věku. Zúčastnili se žáci tříd 1.KCTL, 2.KCS a 3.KCTL. Přednáška probíhala ve 2 fázích celé dopoledne. Nadporučík měl připravené pomůcky, kterými je každý strážník vybaven. Ukazoval např. ochranné vesty apod. Měl také připravené video, jako průvodní materiál ke každému tématu. Žáci byli pozorní a s příslušníkem spolupracovali a někdy vznikala i pěkná diskuzní debata. Zajímavé bylo vyprávění o setkání s lidmi s drogovou závislostí, důležitá však byla osvěta a prevence, aby takovou situaci sami nemuseli řešit. Téma z dopravního světa zaujala zejména ty žáky, kteří se chystají mít řidičský průkaz.

 
 
Příprava muzikálu Sněhová královna

Příprava muzikálu Sněhová královna

Vloženo: 3.1.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 561x
Naše žákyně 1.ročníku oboru Vlásenkář a maskér se 4.12.2017 zúčastnily přípravy muzikálu Sněhová královna s Dagmar Patrasovou v hlavní roli. Možnost vidět přípravy tohoto muzikálu a dostat se do zákulisí divadla Hybernia zajistil maskér Národního divadla a Divadla Hybernia, mistr odborného výcviku na našem učilišti, pan Pavel Pavlovský. Fotografie ze zákulisí i z divadelního představení naleznete v galerii.

 
 
INBAZE

INBAZE

Vloženo: 8.12.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 538x
Naši žáci z oboru kadeřník stříhají v INBAZI www.inbaze.cz.

 
 
Pokročilý kurz carvingu

Pokročilý kurz carvingu

Vloženo: 30.11.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 514x
Po absolvování základního carvingového kurzu, pořádaného na půdě našeho učiliště, získala naše žákyně třetího ročníku oboru cukrář Alena Hýsková další certifikát v tomto oboru. U pořádající agentury Czech Carving Studio s .r.o. pokročila ve své dovednosti zase o krok výše. Výsledky její práce můžete nalézt ve fotogalerii. Jsme na práci a dovednost naší žákyně velice hrdí !!!

 
 
Návštěva kadeřnického velkoskladu

Návštěva kadeřnického velkoskladu

Vloženo: 30.11.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 451x
Dne 3.11.2017 se naši žáci 2.ročníku oboru kadeřník a 1.ročníku oboru vlásenkář a maskér zúčastnili exkurze ve velkoskladu kadeřnických potřeb. Žáci se dozvěděli novinky v oblasti barev, peroxidů, preparačních látek a nových pomůcek a doplňků k vykonávání jejich práce. Dále bylo možné si zakoupit profesionální materiál a pomůcky. Cílem této exkurze byla především ukázka značení profesionálních barev a peroxidů. Správná volba nejen materiálu, ale také pomůcek pro zjednodušení jejich práce v kadeřnickém oboru.

 
 
Exkurze - Coca-cola

Exkurze - Coca-cola

Vloženo: 30.11.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 457x
Dne 9.11.2017 se uskutečnila exkurze do výrobního závodu nealkoholických nápojů - COCA-COLA HBC. Byli přítomni žáci prvního a třetího ročníku oboru cukrář. Milé přijetí začalo ochutnávkou z výrobní nabídky, což není jen Coca - cola, ale také Fanta, Sprite, 7UP, a další produkty. Průvodkyně pro nás měla přichystaný program. Promítal se dokumentární film o začátcích firmy roku 1860 až po moderní současnost. Dále jsme po přednášce o výrobním procesu limonád, plnění do obalů a expedici, nahlédli do provozu. Zde jsme mohli vidět plnoautomatické linky, seznámit se s dodržováním hygieny a bezpečnosti práce. Exkurze byla zajímavá a populární mok se bude pít jistě i dalších 100 let po nás.

 
 
Exkurze - výrobna mýdel

Exkurze - výrobna mýdel

Vloženo: 28.11.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 466x
Dne 6.11. proběhla exkurze do kosmetické firmy Boemi v Chrustenicích zaměřená na výrobu mýdla. V rámci této instruktáže byl ukázán postup výroby mýdla z mýdlových vloček, a dalších ingrediencí, šumivých koulí do koupele a dalších kosmetických výrobků. Výrobu mýdla a šumivých koulí do koupele si žáci osobně vyzkoušeli. Byli také seznámeni s nejčastěji používanými esencemi, došlo také na jejich rozpoznání. Zde získané vědomosti se skvěle uplatní ve výuce materiálů, vlasové kosmetiky a chemie.

 
 
INTERBEAUTY PRAGUE 2017

INTERBEAUTY PRAGUE 2017

Vloženo: 13.11.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 478x
Dne 20.10.2017 navštívili naši žáci z oboru Vlásenkář a maskér mezinárodní veletrh INTERBEAUTY PRAGUE konající se na Výstavišti Holešovice je bezesporu nejvýznamnějším odborným kosmetickým veletrhem v České republice. Již tradičně je zaměřen na současné trendy v kosmetických oborech, zejména na anti-aging, dermatokosmetiku a modelaci postavy, wellness, relaxaci a zdravý životní styl. Stěžejními vystavovatelskými kategoriemi jsou kosmetika, manikúra a pedikúra, péče o vlasy, vybavení salonů, SPA centra a přístroje pro pleť a tělo.

 
 
Prohlídka Národního divadla a sochařské lapidárium

Prohlídka Národního divadla a sochařské lapidárium

Vloženo: 13.11.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 499x
Dne 12.10.2017 se naši maskéři z prvního ročníku zúčastnili komentované prohlídky Národního divadla. V této prohlídce se dozvěděli spoustu informací o historii Národního divadla např. kdy divadlo vzniklo, kdo namaloval oponu, kde nalezneme základní kameny, kdo je vlastníkem Národního divadla, v jakém slohu je Národní divadlo vybudováno nebo jaké představení opery se zde v minulosti hrálo. A spoustu dalších nezbytně nutných informací k našemu oboru Vlásenkář a maskér. Rovněž navštívili maskérny divadla společně s naším mistrem odborného výcviku, který je zároveň maskérem Národního divadla. Na závěr prohlídky se také podívali na terasu divadla s krásným výhledem na Prahu a Pražský hrad. Poté následovala prohlídka sochařského lapidária v Muzeu hlavního města Prahy, kde se žáci dozvěděli spoustu zajímavostí především z historie a památek ČR. Rovněž tímto nastudovali umění a význam sochařství u nás. Zhlédli například originály soch z Karlova mostu či chrliče z původních hradebních objektů.

 
 
FOR GASTRO 2017

FOR GASTRO 2017

Vloženo: 1.11.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 436x
Dne 5.10.2017 žáci z 2.ročníku oboru cukrář navštívili akci FOR GASTRO 2017 na Výstavišti v Letňanech. Vystavovatelé návštěvníkům připravili širokou škálu nabídky svých výrobků a produktů. Pro naše zájmy z odborného hlediska bylo k vidění mnoho zajímavostí. Např. tropické exotické druhy banánů, kakaové plody, které jsme mohli i ochutnat, nabídka nových chutí u čokoládových výrobků, zdravé mlsání a využití šetrného zpracování ovoce a zeleniny. Kromě jiných předváděcích akcí nás zaujal multifunkční hrnec vhodný pro zpracování a tepelnou úpravu různých pokrmů. Od navažování surovin podle zadané receptury až po konečnou úpravu si tento přístroj automaticky pracuje sám. Pro naše odborné vzdělávání (předměty suroviny, technologie cukrářské výroby a stroje a zařízení) byla tato exkurze příjemným zpestřením výuky a také velmi přínosná a inspirativní.

 
 
Přednáška o šikaně

Přednáška o šikaně

Vloženo: 1.11.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 499x
Třída 1.KL se dne 20.10.2017 zúčastnila v divadle U Hasičů přednášky o šikaně, kyberšikaně a sociálních patologických jevech ohrožujících mládež. Přednášku vedl major JUDr. Jaromír Badin. Naši žáci se dozvěděli více o této problematice a jak se před ní bránit, koho oslovit, jak si říct o pomoc a podobně.

 
 
TONI&GUY - přednáška žáka 1.ročníku Matěje Horáka

TONI&GUY - přednáška žáka 1.ročníku Matěje Horáka

Vloženo: 16.10.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 520x
Aktuální zpráva z odborného výcviku dne 6.10. 2017. Náš spolužák Matěj Horák představil pro 1. a 3.ročník oboru Kadeřník přípravky prestižní kadeřnické firmy TONI&GUY. Děkujeme salónu Journal za půjčení přípravků, moc si toho vážíme. Přednáška se nám přednáška velice líbila, byla moc zajímavá a hodně nás obohatila. Zpracovaly: Barbora Pavlíčková a Barbora Kejhová

 
 
AICHI 2017

AICHI 2017

Vloženo: 16.10.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 517x
Dne 3.10. vyrazily žákyně 3.ročníku oboru Kadeřník a nástavbového oboru Vlasová kosmetika na mezinárodní kadeřnickou soutěž Aichi 2017, kde světoví kadeřníci představovali svá díla. Nejvíce zaujaly proměny, ve kterých byl opravdu vidět velký rozdíl a mimo to také vystoupení baletek hned na začátku soutěže. Z hlavních sponzorů soutěže byla také firma Goldwell, se kterou naše učiliště spolupracuje a jejich přípravky používají naši žáci na odborné praxi. Celou soutěž moderoval Leoš Mareš. Celkově to byl pro naše žákyně velký zážitek.

 
 
HAIR UNION

HAIR UNION

Vloženo: 16.10.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 519x
Dne 22.9. navštívili žáci 2.ročníku kadeřnického oboru a 1.ročníku nástavbového oboru Vlasová kosmetika prodejnu paruk v Paze (HAIR UNION Salon Evy Charouzové, Zlatnická 5, Praha 1), kde o nich dostali i přednášku. Bylo zajímavé kolik druhů paruk je. Dozvěděli jsme se jak dlouho a kde se paruky vyrábějí, také jaké paruky jsou kvalitnější a proč je lidé vlastně nosí. Za zajímavé odpoledne děkujeme pan Charouzové a jejímu týmu.

 
 
Machři roku 2017

Machři roku 2017

Vloženo: 16.10.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 555x
Letošního ročníku, Machři roku 2017, který se konal na Palackého náměstí v Praze, se účastnili žáci 2.ročníku oboru Truhlář Filip Romanovský a Lukáš Peška. V rámci soutěže, měli v limitu 3 hodin zhotovit z předem připravených dílů rámeček s polodrážkou. Ač se velice snažili, v limitu výrobek nestihli dokončit, a do závěrečného hodnocení nepostoupili. Děkujeme jim za reprezentaci školy.

 
 
Den pro zdraví

Den pro zdraví

Vloženo: 13.10.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 523x
Dne 10. 10. 2017 se žáci 2.G, 5.V, 1.KCTL a 3.KCTL zúčastnili akce s názvem "Den pro zdraví" pořádané VOŠZ a SZŠ Praha 4. Skvěle vypracovaný program s významným preventivním charakterem zaměřením na zdravý životní styl nabízel praktické ukázky různých oborů této školy - např.: masáže zad, šíje, nohou, nutriční poradnu včetně rozboru složení těla, výpočtu BMI, ochutnávek zdravé výživy a mnoha zajímavých receptů, měření krevního tlaku, prevence a ochrana před parazity, činnost záchranné služby (praktický nácvik první pomoci – resuscitace, ošetření zlomenin, zástava krvácení), oční vady, antikoncepce, těhotenství, porod, kosmetika – péče o obličej a ruce… Na akci spolupracovali dále: policie ČR, hasiči, liga proti rakovině, občan. Sdružení Žijeme s hendikepem, ekologické organizace. Účast na této akci byla velmi přínosným a příjemným zážitkem.

 
 
Studentské volby 2017

Studentské volby 2017

Vloženo: 5.10.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 515x
Ve dnech 3.10. a 4.10.2017 proběhly studentské volby na Gymnáziu bratří Čapků a Prvním českém soukromém středním odborném učilišti. Voleb se zúčastnilo dohromady 51 žáků, z toho jeden hlas byl neplatný. Volební účast byla znatelně vyšší u žáků gymnázia než u žáků učiliště. A zde jsou výsledky: na prvním místě se s šestnácti hlasy umístila Česká pirátská strana. Těsně za nimi skončila TOP 09 se třinácti hlasy. Třetí místo obsadila Strana zelených s osmi hlasy. Dále se umístilo hnutí ANO 2011 se třemi hlasy, za nimi ODS, Strana svobodných občanů, Unie H.A.V.E.L 17, Rozumní, KSČM, Řád národa – Vlastenecká unie a Starostové a nezávislí. V rámci celorepublikových studentských voleb jednoznačně vyhrála Česká pirátská strana, následovaná Stranou zelených a TOP 09. Volby na naší školy byly zaznamenány také ve zprávách TV PRAHA. Reportáž můžete sledovat na http://prahatv.eu/zpravy v sekci Studentské volby vyjádřily názory mladých.

 
 
Výstava Fenomén Masaryk

Výstava Fenomén Masaryk

Vloženo: 4.10.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 486x
Dne 19.9. se žáci prvního a třetího ročníku kadeřnického oboru účastnili výstavy Fenomén Masaryk. Výstava připomíná mimořádnou osobnost prvního československého prezidenta T. G. Masaryka přesně 80 let od jeho smrti (1937).

 
 
Časový harmonogram školního roku 2017/2018

Časový harmonogram školního roku 2017/2018

Vloženo: 26.9.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 531x
Vše co potřebujete vědět o organizaci školního roku 2017/2018 (prázdniny, ředitelská volna, třídní schůzky, termíny uzavírání známek, termíny maturitních i závěrečných zkoušek,...) naleznete v příloze.

 
 
LYŽAŘSKÝ KURZ HINTERSTODER RAKOUSKO

LYŽAŘSKÝ KURZ HINTERSTODER RAKOUSKO

Vloženo: 26.9.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 496x
Hinterstoder, místo konání Světového poháru, vás okouzlí nedostižnou nabídkou sjezdovek až do nadmořské výšky 2000 m. Leží uprostřed Rakouska a přímo z centra obce se dostanete kabinovou lanovkou na Hutter Boden a sedačkovou lanovkou Hoss – Express dále na Hoss. Velké množství sjezdovek pro všechny stupně zdatnosti i terén pro zkušené lyžaře – trať Hannese Trinkla pro Světový pohár. Pro zájemce info v příloze...

 
 
Adaptační výlet prvních ročníků

Adaptační výlet prvních ročníků

Vloženo: 26.9.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 576x
V pondělí 11. září jsme zahájili školní rok netradičně a to piknikem v nedalekém Hostivařském lesoparku. Obsadili jsme v hojném počtu piknikové místo a pojali jsme den trochu volněji v duchu seznamovacích aktivit a příjemného posezení s možností opečení špekáčků a mnoho dalšího občerstvení. Společně trávený čas jsme využili k vzájemnému poznání svých spolužáků a třídních učitelů.

 
 
Festival vědy 2017

Festival vědy 2017

Vloženo: 18.9.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 515x
Dne 6.9. 2017 se žáci 3.G, 4.G, 2.KS a 2.CS zúčastnili akce Festival vědy, jenž je společným projektem vysokých škol, akademických a volnočasových institucí a jehož úkolem je představit populárním a interaktivním způsobem přírodovědné a (nejen) technické obory formou zajímavých prezentací a nevšedních pokusů. Žáci se mohou u stánků jednotlivých vysokých škol seznámit se širokým spektrem zajímavých oborů (a třeba si ujasnit, jakým směrem nasměrovat své pomaturitní studium). Dále mají možnost nahlédnout do činnosti mnoha zajímavých ( nejen) vědeckých pracovišť a sami si některé vyzkoušet.

 
 
Kurzy carvingu s profesionálem

Kurzy carvingu s profesionálem

Vloženo: 14.9.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 553x
Žáci našeho učiliště oboru cukrář měli v podobě několikadenního kurzu možnost naučit se opět něco nového. Pod vedením držitele pěti zlatých medailích ze světových kuchařských výstav, pana Luďka Procházky, prošli kurzem carvingu. Kurz, který byl zaměřen nejen na motivy, ale rovněž na techniku řezání, přinesl myslíme své ovoce. Však posuďte sami. Fotografie s výtvory našich žáků najdete ve fotogalerii.

 
 
Zažij město jinak 2017

Zažij město jinak 2017

Vloženo: 12.9.2017 | Autor: Celko | Zobrazeno: 644x
V rámci sousedské akce „Zažij město jinak“ se v sobotu 9.9.2017 v Horních Měcholupech účastnili i naši žáci z Prvního českého soukromého SOU. Své dílny představili truhláři pod vedením mistra odborného výcviku pana Krkošky, maskérské dovednosti předvedli naši maskéři společně s paní učitelkou Kárníkovou a cukráři ze třetího ročníku ukázali všem jak skvělé cukrovinky dovedou připravit. Naše škola byla velmi ráda, že byla součástí tohoto projektu a mohla ukázat dovednosti našich žáků.

 
 
Celkem: 36 článků